شایان ذکر است، شرط تشکیل شدن دوره ها، رسیدن تعداد به حد نصاب می باشد و شهریه دوره ها با توجه به تعداد شرکت کننده تعیین می گردد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با معاونت فرهنگی مجتمع، واقع در دبیرستان پسرانه مهرآیین تماس حاصل نمایید. تلفن های تماس :

021-22418750
021-22418752
021-22418754