مدرسه راهنمایی مهرآیین ( که در نظام جدید آموزشی کشور دبیرستان دوره اول خوانده می‌شود) نخستین مدرسه از مجموعه مدارس مهرآیین می‌باشد که در سال ۱۳۸۳ و با هدف پرورش و تربیت دانش آموزان سرآمد که موفق به ورود به مدارس وابسته به سمپاد نشده‌اند ، تاسیس گردید. این مدرسه همه ساله از طریق آزمون ورودی اقدام به پذیزش دانش آموز می‌نماید.

اطلاعات تماس دبیرستان پسرانه دوره اول

دبیرستان پسرانه دوره اول روی نقشه