در حال حاضر سامانه پیش ثبت نام غیر فعال است

به اطلاع متقاضیان پیش ثبت نام در مجموع مدارس مهرآیین (شهر تهران) می رساند، پیش ثبت نام دانش آموزان تنها از طریق پرتال اصلی مجتمع (همین صفحه) به آدرس https://portal.mehraein.sch.ir امکان پذیر بوده و فرم پیش ثبت نام هر یک از واحدها غیر فعال خواهد بود.

تذکر : این فرم جهت پیش ثبت نام مجموع مدارس مهرآیین در شهر تهران بوده و ارتباطی با سایر شهرهای دیگر ایران ندارد.