به اطلاع متقاضیان پیش ثبت نام در مجموع مدارس مهرآیین می رساند، از تاریخ 11 آذر ماه 1398، پیش ثبت نام دانش آموزان تنها از طریق پرتال اصلی مجتمع (همین صفحه) به آدرس https://portal.mehraein.sch.ir امکان پذیر بوده و فرم پیش ثبت نام هر یک از واحدها غیر فعال خواهد بود.