به اطلاع متقاضیان پیش ثبت نام در مجموع مدارس مهرآیین می رساند، پیش ثبت نام دانش آموزان تنها از طریق پرتال اصلی مجتمع (همین صفحه) به آدرس https://portal.mehraein.sch.ir امکان پذیر بوده و فرم پیش ثبت نام هر یک از واحدها غیر فعال خواهد بود.