دبیرستان دخترانه مهرآیین چهارمین مدرسه از مجموع مدارس مهرآیین می‌باشد که در سال ۸۹ و پس از به بار نشستن نتایج دبیرستان پسرانه این مرکز آموزشی تاسیس گردید و در مدت کوتاهی که از تاسیس این دبیرستان سپری می‌شود، توانسته است که با کسب رتبه های برتر در زمینه های آموزشی و فرهنگی جایگاه مناسبی را در میان دبیرستان‌های دخترانه منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران کسب نماید.

اطلاعات تماس دبیرستان دخترانه دوره اول و دوم

دبیرستان دخترانه دوره اول و دوم روی نقشه