اطلاعیه های مجتمع مهرآیین

صفحه اصلی/اطلاعیه های مجتمع مهرآیین
19 04, 1399

فهرست کلاس های آنلاین موسسه مهرآیین (1400-1399)

1399/4/20 20:16:34

فهرست زیر کلاس هایی است که بر اساس زمان بندی اعلام شده از طرف واحد آموزش برگزار خواهد شد. برای ورود به کلاس ها، کافی است روی آدرس کلاس کلیک کنید. (پیش از ورود به کلاس، اطلاعیه کلاس های آنلاین [ادامه مطلب]

فهرست کلاس های آنلاین موسسه مهرآیین (1400-1399)1399/4/20 20:16:34
14 03, 1399

دریافت فرم های گزینش

1399/5/27 5:14:27

به اطلاع همكاران محترم مجموعه می رساند، با توجه به ضرورت وجود نامۀ تایید گزینش ادارۀ آموزش و پرورش، در پروندۀ پرسنلی همکاران، خواهشمند است فرم های گزینش ضمیمه این مطلب را تکمیل و همراه مدارک زیر تا تاریخ [ادامه مطلب]

دریافت فرم های گزینش1399/5/27 5:14:27
11 12, 1398

اطلاعیه کلاس های آنلاین(ویژه کادر اجرایی و دبیران)

1399/6/31 8:33:10

اطلاعیۀ ویژه کادر اجرایی و دبیران فهرست کلاس های آنلاین و آدرس ورود به این کلاس ها با سلام حضور همکاران و دبیران گرامی خانوادۀ بزرگ مهرآیین همانگونه که مستحضر هستید به [ادامه مطلب]

اطلاعیه کلاس های آنلاین(ویژه کادر اجرایی و دبیران)1399/6/31 8:33:10
11 12, 1398

اطلاعیه کلاس های آنلاین(ویژه دانش آموزان و اولیا)

1399/6/31 8:33:13

اطلاعیۀ ویژه دانش آموزان و اولیاء گرامی فهرست کلاس های آنلاین و آدرس ورود به این کلاس ها با سلام حضور دانش آموزان عزیز و اولیا محترم خانوادۀ بزرگ مهرآیین همانگونه که [ادامه مطلب]

اطلاعیه کلاس های آنلاین(ویژه دانش آموزان و اولیا)1399/6/31 8:33:13