کسب رتبه اول کنکور سراسری توسط دانش آموز عزیز صالح شاملو را به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می کنیم. کسب رتبه اول کنکور حاصل زحمت شبانه روزی دانش آموز و تیم مشاوره و دبیران و کادر دبیرستان و همراهی اولیا محترم می باشد. این موفقیت که نتیجه ی یک کار تیمی هرفمند و هماهنگ است را به همه ی مهرآینی های عزیز تبریک می گوییم.