به اطلاع همكاران محترم مجموعه می رساند، با توجه به ضرورت وجود نامۀ تایید گزینش ادارۀ آموزش و پرورش، در پروندۀ پرسنلی همکاران، خواهشمند است فرم های گزینش ضمیمه این مطلب را تکمیل و همراه مدارک زیر تا تاریخ (99/03/17) به امور اداری واحد خود تحویل فرمایند.

  • کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی
  • کپی معافیت یا کارت پایان خدمت (برای آقایان)
  • دو قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.

شایان ذکر است تاریخ فوق غیر قابل تمدید بوده و پس از آن به فرم های ارسال ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

پیوست‌ها

File Description File size Downloads
pdf فرم اطلاعات شخصی فرم اطلاعات شخصی
730 KB 8
pdf فرم شماره یک فرم شماره یک
320 KB 6