به اطلاع همكاران محترم مجموعه می رساند، با توجه به ضرورت وجود نامۀ تایید گزینش ادارۀ آموزش و پرورش، در پروندۀ پرسنلی همکاران، خواهشمند است فرم های گزینش ضمیمه این مطلب را تکمیل و همراه مدارک زیر تا تاریخ (99/03/17) به امور اداری واحد خود تحویل فرمایند.

  • کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی
  • کپی معافیت یا کارت پایان خدمت (برای آقایان)
  • دو قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.

شایان ذکر است تاریخ فوق غیر قابل تمدید بوده و پس از آن به فرم های ارسال ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

پیوست‌ها

File Description File size Downloads
pdf فرم اطلاعات شخصی فرم اطلاعات شخصی
730 کیلوبایت 1410
pdf فرم شماره یک فرم شماره یک
320 کیلوبایت 7295