فهرست زیر کلاس هایی است که بر اساس زمان بندی اعلام شده از طرف واحد آموزش برگزار خواهد شد. برای ورود به کلاس ها، کافی است روی آدرس کلاس کلیک کنید. (پیش از ورود به کلاس، اطلاعیه کلاس های آنلاین را مطالعه نمایید.)

تذکر : برای جستجوی نام استاد، کلیدهای Ctrl + F را فشرده و نام استاد را جستجو کنید.

نام کلاس آدرس کلاس
کلاس درس استاد خیرپور – درس هندسه https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-kheiripour/
کلاس درس استاد ناظری – درس زیست شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nazari/
کلاس درس استاد هنری – درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-honari/
کلاس درس استاد بهاردوست – درس دینی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-bahardost/
کلاس درس استاد زرد چشمه – درس فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-zardcheshmeh/
کلاس درس استاد سرمست – درس ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-sarmast/
کلاس درس استاد مقدم – مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-moghadam/
کلاس درس استاد حمیدی پور – درس عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hamidipour/
کلاس درس استاد شکری – درس شیمی و فیزیک https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-shokri/
کلاس درس استاد حیدری – درس عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-heidari2/
کلاس درس استاد ربیعی – درس عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-rabiee/
کلاس درس استاد احمدنژاد – درس ادبیات فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ahmadnejad/
کلاس درس استاد خانم محمدیان – درس فلسفه و منطق https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-mohamadian/
کلاس درس استاد خانم حواسی – درس جامعه شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-havasi/
کلاس آنلاین دبستان پسرانه – پایه اول https://eclass.mehraein.sch.ir/bp-class1/
کلاس آنلاین دبستان پسرانه – پایه پنجم https://eclass.mehraein.sch.ir/bp-class5/
کلاس آنلاین دبستان پسرانه – پایه چهارم https://eclass.mehraein.sch.ir/bp-class4/
کلاس آنلاین دبستان پسرانه – پایه دوم https://eclass.mehraein.sch.ir/bp-class2/
کلاس آنلاین دبستان پسرانه – پایه پیش دبستانی https://eclass.mehraein.sch.ir/bp-pish/
کلاس درس استاد خانم میرزایی درس ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-mirzaei/
کلاس تابستانه – خانم تیزکار https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-tizkar-tabestane/
کلاس تابستانه – خانم کهکشانی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-kahkeshani-tabestane/
کلاس تابستانه – خانم باقری https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-bagheri-tabestan/
کلاس درس استاد خانم خدادادی درس فیزیک https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-khodadadi/
کلاس درس استاد خانم گلبازخانی درس فارسی و علوم فنون https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-golbaz/
کلاس درس استاد خانم میری درس شیمی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-miri/
کلاس درس استاد خانم شافع درس فیزیک https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-shafe/
کلاس درس استاد خانم مرعشی درس زیست شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-marashi/
کلاس درس استاد خانم میر شفه درس هنر https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-mirshafeh/
کلاس درس استاد بهداد حسینی درس ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hoseinib/
کلاس درس استاد خانم تیزکار- ریاضی پیشرفته https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-tizkar/
کلاس درس استاد حریری درس آزمایشگاه https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hariri/
کلاس درس استاد خانم مریم درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-maryam/
کلاس درس استاد حسین چی درس شیمی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hoseinchi/
کلاس درس استاد لایق – زیست شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/layegh-class/
کلاس درس استاد اسماعیلی درس زیست شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-esmaeili/
کلاس درس استاد خانم آیدا درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-aida/
کلاس درس آقای خوش طینت – فوق برنامه https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khoshtinat/
کلاس درس آقای جیرانی زاده – فوق برنامه https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-jeiranizade/
کلاس درس استاد خانم نسیم درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nasim/
کلاس استاد زارع درس فیزیک https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-zare/
کلاس درس استاد خانم افشار درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-afshar2/
کلاس درس استاد نجفی درس ریاصی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-najafi/
قرنطییه با ادبیات و فلسفه https://eclass.mehraein.sch.ir/gharantafel/
کلاس درس استاد خانم زهره قلیانی درس پیش دبستانی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-ghalyani/
کلاس درس استاد خانم نوزعیم درس ابتدایی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nozaeim/
Online English Class – Group A https://eclass.mehraein.sch.ir/bp-ena/
Online English Class – Group B https://eclass.mehraein.sch.ir/bp-enb/
کلاس درس استاد خانم کتابچی درس پژوهش https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-ketabchi/
کلاس های پانسیون مینروا https://eclass.mehraein.sch.ir/minerva/
کلاس درس استاد واحدی درس تاریخ و هویت اجتماعی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-vahedi/
کلاس درس استاد چراغی درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-cheraghi/
کلاس درس استاد خانم احمدی نژاد درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-ahmadinejad/
کلاس درس استاد خانم رهنما درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-rahnama/
کلاس درس استاد دماوندی درس مشاور https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-damavandi/
کلاس درس استاد خانم افسر درس مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-afsar/
کلاس درس استاد خانم رکنی زاده درس مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-roknizadeh/
کلاس درس استاد متینی درس مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-matini/
کلاس درس استاد پیراولیا درس علوم و فنون ادبی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-pirolia/
کلاس درس استاد مصلایی درس تاریخ – جغرافیا https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-mosalaei/
کلاس درس استاد خانم حسیبی درس عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-hasibi/
کلاس درس استاد خانم یعقوبی درس مطالعات اجتماعی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-yaghobi/
کلاس درس استاد خانم میری درس عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-miri2/
کلاس درس استاد سامانی درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-samani/
کلاس درس استاد توکلیان درس مطالعات اجتماعی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-tavakolian/
کلاس درس استاد اسفندیار درس ادبیات فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-esfandiar/
کلاس درس استاد خانم سیری درس شیمی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-seiri/
کلاس درس استاد خانم حاجتی درس ادبیات فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-hajati/
کلاس درس استاد خانم مولایی درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-molaee/
کلاس درس استاد خانم یاری درس ادبیات https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-yari/
کلاس درس استاد خانم صدف درس مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-sadaf/
کلاس درس استاد محمدی درس فیزیک https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-mohamadi/
کلاس درس استاد خاجوی درس هندسه https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khajavi/
کلاس درس استاد عطایی درس فلسفه https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ataei/
کلاس درس استاد بختیاری درس علوم و فنون ادبی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-bakhtiari/
کلاس درس استاد علی نیا درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-alinia/
کلاس درس استاد خانم جاریانی درس ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-jariani/
کلاس درس استاد خاکسار درس اقتصاد / روانشناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khaksar/
کلاس درس استاد خانم گلپایگانی درس اقتصاد https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-golpayegani/
کلاس درس استاد خانم کرد درس فلسفه https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-kord/
کلاس درس استاد خانم شانقی درس مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-shahnaghi/
کلاس درس استاد خانم زین الدین درس معاون – ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-zeinoldin/
کلاس درس استاد سلیم درس مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-salim/
کلاس درس استاد بهزاد احمدی درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ahmadib/
کلاس درس استاد خانم عرفان درس ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-erfan/
کلاس درس استاد خانم نعمت اللهی درس عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nematollahi/
کلاس درس استاد خوش اخلاق درس هندسه و آمار https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khoshakhlagh/
کلاس درس استاد عباسی درس عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-abbasi/
کلاس درس استاد بیک زاده درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-beikzadeh/
کلاس درس استا بخشی درس ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-bakhshi/
کلاس درس استاد حیدری درس روانشناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-heidari/
کلاس درس استاد نجار درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-najar/
کلاس درس استاد خسروی درس ادبیات فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khosravi/
کلاس درس استاد خانم بخشی درس آمار و احتمال https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-bakhshi/
کلاس درس استاد خانم رضوی درس روانشناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-razavi/
کلاس درس استاد باقربیک درس دین و زندگی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-bagherbeik/
کلاس درس استاد شاهپسند درس آمادگی دفاعی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-shahpasand/
کلاس درس استاد خانم موسویان درس شیمی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-mosavian/
کلاس درس استاد هانی کبیر درس جامعه شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hanikabir/
کلاس درس استاد پسندیده درس دین و زندگی-عربی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-pasandideh/
کلاس درس استاد جعفری درس اقتصاد https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-jafari/
کلاس درس استاد فتوحی درس شیمی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-fotohi/
کلاس درس استاد حدادی درس فیزیک https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hadadi/
کلاس درس استاد احمدی درس زبان انگلیسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ahmadi/
کلاس درس استاد جلیلی درس مشاوره https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-jalili/
کلاس درس استاد خانم نیک آئین درس تاریخ و جغرافی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nikaein/
کلاس درس استاد خانم کراری درس فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-karari/
کلاس درس استاد خانم واحدی درس جامعه شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-vahedi/
کلاس درس استاد توکلی درس ریاضی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-tavakoli/
کلاس درس استاد شاهمرادی درس جغرافیا https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-shahmoradi/
کلاس درس استاد خمسی درس فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khamsi/
کلاس درس استاد نوروزی درس زیست شناسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-norouzi/
کلاس درس استاد زمان کبیر درس فلسفه و منطق https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-zamankabir/
کلاس درس استاد خانم عبدلی درس فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-abdoli/
کلاس درس خانم باقری درس فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-bagheri/
کلاس درس استاد حسینی درس ادبیات فارسی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hosseini/
کلاس درس استاد کشانی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-keshani/
کلاس درس استاد انصاری https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ansari/
کلاس درس استاد جیلاردی https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-jilardi/
کلاس مشاوره پایه هفتم https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-mesgari
کلاس درس استاد نیکخواه – درس جبر https://eclass.mehraein.sch.ir/mr-nik-khah/